Dana 11.03.2022. godine održana je redovna godišnja skupština HKUU  “Sveti Martin”